Povi�ano �tevilo belih krvnih celic
�Bele krvni�ke, proizvedene v kostnem mozgu, ki so proizvedeni dolo�en znesek. Takoj, ko se pove�a raven, za�ne razvijati levkocitoza v krvi. Ta del imunskega sistema, katerega cilj je boj proti patogenov. Ampak �e ve� - veliko bolje, kot preve� pravi, da je telo dejavno posku�ajo ukvarjati z vsako bolezen, ki se je do bolnika ne more niti ugibati.
�Simptomi (levkocitoza), pove�anje �tevila belih krvni�k
�Pogosto mu je levkocitoza brez razli�nih oblikah, lahko vplivajo na splo�no zdravje le bolezni, ki je vzrok za levkocitozo. V�asih pa so simptomi povi�ane belih krvnih celic:
�1. Pomanjkanje apetita in huj�anje oz.
�2. poslab�anje vidnega aparata.
�3. Te�avnost in te�ko dihanje.
�4. Temperatura pacient nad normalno.
�5. Splo�na utrujenost in zaspanost, splo�no slabo po�utje in �ibkost po�util.
�6. okon�in in bole�ine v trebuhu so lahko po�util ohlapnost in rahlo ��emenje.
�7. telo brez razloga (ne od trkanja) so modrice in odrgnine. Pogosto se krvavitve iz nosu.
�8. Pove�ano znojenje, omotico in omedlevico pojavijo.
�Razlogi za ve�je �tevilo belih krvnih celic
�Levkocitoza imajo lahko razli�ne izvore. Eden od njih je popolnoma varen (fizi�ni izgled), drugi govori o hudih kr�itvah (patolo�ki tip). Ker razli�ne vrste belih krvnih celic, nato pa so razlogi za pove�anje �tevila belih krvni�k je tudi druga�na.
�Vzroki fiziolo�ke tipa:
�- Pred kratkim do�ivela hud �ustveni ali psiholo�ki stres;
�- Dobrodo�li kontrast kopeli (ali zelo vro�e ali zelo mrzlo);
�- Prekomerna vajo;
�- Zadnje vnos hrane (manj kot pred dvema urama)
�- Naravni cikli so �enske (dojenje, menstruacija, nose�nost, menopavza);
�- Vpliv vremenskih razmer (nenadne spremembe temperature, pritiska, itd).
�Poleg tega se lahko pojavijo fiziolo�ka levkocitoza zaradi obi�ajnih nihanj levkocitov �ez dan ali sezonah. Ta vrsta bolezni ne govori o kakr�ni koli kr�itvi in je pokazatelj diagnozi in zdravljenju.
�Vzroki patolo�kih tipov:
�- Medicinski splav (vklju�no s medpokazannyamy);
�- Zastrupitev;
�- �iritev malignih tumorjev;
�- Blood zastrupitev;
�- Worms;
�- Alergija;
�- Vnetje dodatka;
�- Notranje krvavitve;
�- Diabeti�no komo;
�- Strokes;
�- Uni�enje in po�kodovanje velike povr�ine ko�e;
�- Razli�ne sr�ni napad;
�- Pus in vnetje;
�- oku�be z bakterijami, virusi, glive povzro�ajo.
�Prepoznajte pravi vzrok levkocitozo brez strokovni medicinski nemogo�e. Samo, da lahko pre�ivijo cel organizem strokovno diagnozo in ugotoviti �ari��a bolezni, ki se bori ve� belih krvni�k.
�Zdravljenje bolezni
�Odvisno od vzroka levkocitoza zdravnik lahko predpi�e teh zdravil za zdravljenje:
�- Antibiotiki;
�- antacidi;
�- Steroidi;
�- Zdravila, za zni�evanje se�ne kisline.
�Otrok postavljeno belih krvni�k v krvi
�Idealno bi bilo, krvne slike sprejeta pri otrocih, ne samo v bolni�nici, vendar pa je pred vsako cepljenje Ukolov ravnanja. �al, ta pravila niso vedno spo�tovana. �e je otrok nenadoma zbolel in ni spopadanje z boleznijo, medtem ko se nujno tudi imenovan za analizo krvi. Splo�na analiza bo povr�no razumevanje, kaj se dogaja v telesu. To pomeni, da samo ka�e, da je otrok res povi�ane levkocite, ampak zakaj se je to zgodilo, ne bo pokazal. �e �elite to narediti, globlja analiza imenovano kri z levkocitov formulo. Kot rezultat, v skladu s to formulo bo treba naslednje parametre:
�- belih krvnih celic (WBC);
�- Nevtrofilce (NEU);
�- Monociti (MON);
�- eozinofilcev (EOS);
�- Limfociti (LYM);
�- bazofilcev (BAS).
�Vsi podatki temeljijo na starost otroka druga�na. Vrednosti nekaterih celic je odvisna od dojen�kov, preschooler ali najstnik. Za ve� informacij o vseh kazalnikov, se posvetujte z zdravnikom po analizi. �
Яндекс.Метрика