Kako darovati kri za sladkor
�Visoko in nizko raven glukoze v krvi je lahko znak razli�nih bolezenskih procesov: motnje hormonskega metabolizma, po�kodba, oku�ba ali vnetje napetostnem stanju.
�Analiza krvnega sladkorja - ena izmed najbolj obi�ajno predpisanih laboratorijskih testov, vendar ne vsi vedo, da obstaja ve� vrst njem, za vsako od katerih so nekatera pravila.
�Raven glukoze na te��e
�Preprost test za odkrivanje presnovi ogljikovih hidratov disfunkcije je definicija glukoze na te��e. To bi moral darovati krvni sladkor ne prej kot v 8 urah po zau�itju.
�Da bi se izognili nejasnostim v interpretaciji pridobljenih podatkov je treba opozoriti, da nihanja glukoze spremljati ne samo razli�nih bolezni, ampak se lahko pojavi pri nekaterih fiziolo�kih razlogov:
�Jedo.�Po 10-15 minutah. po obroku, zvi�ana glukoza, in po 1 uri, ko dose�e najvi�jo vrednost. Potem ugotovimo postopno zmanj�uje in 2-3 ure pade pod normalno, dose�e minimum. Le 6 ur kasneje, se je vrnil na prvotno vrednost.
�Telesna dejavnost.�Kratkoro�ni stres povzro�i mi�i�no refleksno spro��anje glukoze v krvi. Vendar dolgotrajno vadbo, v katerih je ob�utek utrujenosti, povezana s pove�ano porabo glukoze, ki v kon�ni fazi pripelje do ni�je njeno vsebino krvi.
�Zdravila in po�ivila.�Kofein, adrenalin in droge in uspavala vplivajo tudi na raven glukoze v telesu. Poleg tega, intravensko dajanje raztopine glukoze, se absorbira po�asi, tako da ostane krvni sladkor povi�an dolgo.
�Za pravilno testiranje krvnega sladkorja, morate upo�tevati dolo�ena pravila:
�1. je zadnji obrok sprejeti najkasneje v roku 8 ur pred analizo. Za�eleno je tudi v tem �asu kajenje in pitje samo �isto vodo.
�2. dan pred raziskavo niso zlorabljajo sladke hrane in hrane z veliko ogljikovih hidratov, vendar jih ne namerno izogibati. Najbolj�a jesti redne obroke brez oddaljevanja od obi�ajnega niza izdelkov.
�3. Odstranite te�ke fizi�ne obremenitve pred analizo. Mo�no �ustveno stisko in stres lahko vpliva tudi na rezultate.
�4. dan pred raziskavo niso pijete veliko kave in energijskih pija�. �e redno uporabljajte zdravil, je treba to povedati zdravniku, vnaprej, tako da je mogo�e upo�tevati to dejstvo pri razlagi rezultatov in �asa odpovedati sestanek.
�Dolo�itev toleranco za glukozo
�Test ogljikovih hidratov obremenitev se izvede, �e je navedeno zmerno zvi�anje glukoze v krvi, ne pa razli�ni znaki bolezni ali, nasprotno, najdemo simptomi in laboratorijske vrednosti so bili normalni.
�Kri se zbira za analizo dvakrat. Prvi�, ugotoviti ravni glukoze v krvi, bolnik pa ponujajo fiksno ogljikovih hidratov za zajtrk. Ponovno vzeti kri za 2 uri. S tem preskusom ugotoviti ne le osnovno raven glukoze, temve� sposobnost telesa, da ga izkoristiti.
�Profil glikemi�nim
�Ta analiza se izvaja za ugotavljanje dnevne nihanja glukoze v krvi pri bolnikih z motnjami v presnovi ogljikovih hidratov. Treba je sestaviti optimalno shemo zdravljenja. Odvzem krvi se izvaja �tirikrat ob dolo�enih urah v dnevu.
�Obrok izvedla tudi pre-set urnik. Za preskus dal zanesljive rezultate, ne smemo odstopati od njihove dnevne prehrane, bodisi v koli�ini ali kakovosti hrane. �
Яндекс.Метрика