Kako pove�ati ozave��enost o dekletu?
�Low self-esteem - pogost problem med dana�njimi najstniki. Nekdo je o�itno v izklju�ni srame�ljivosti, nekdo, na prese�no Samozavest, ki se uporablja kot za��itni pokrov. In tako prepre�uje, da bi �ivljenje - osebno, socialno in duhovno. To je �e posebej te�ko v zvezi s tem imajo dekleta, saj vsi �akajo na nekaj izrednega. Ta tip bi lahko malo lep�e opica in mlado ljubico morajo biti vsaj Natalia Vodianova - lepa, modna, bogat, obdan s slavo in �tevilne ljubitelje. Mo�t?
�Kje za�eti?
Zapomnite si enkrat za vselej: primerjava vrh svetovno znani model - ni najbolj�i na�in za ozave��anje o dekletu. Ker popolnost je te�ko tekmovati. Ob njej si skoraj vedno izgubili. Torej prva stvar, kar morate storiti vse po�tene spola - osredoto�enost na sebi.
Karkoli dekle - ona je vedno nekaj dobrega, nekaj, privla�na in nekaj subtilno lepa. Tukaj na tem in bi morala ostati kot izbolj�anje samozavesti vedno povezano z razvojem ljubezni do svojega videza. Torej, �al, moramo priznati, da je na� svet �e vedno "sestane na obla�ilih," tako da boste morali biti, �e ni lepa, vsaj �armanten. �e posebej, ker to ni enostavno, vendar je zelo enostavno!
Beauty dekle za�ne njeno telesno zdravje. Lush, sijo�e lase �ista, gladka ko�a, mo�ne, bele zobe, vitek, pametna oblika - vse to je mogo�e dose�i v nekaj mesecih. No, �e nekaj ne naravno popravek, da je vedno mogo�e skriti. Na sre�o, je danes, na strani �ensk, je celotna modna industrija, ki ne vklju�uje le stilsko blagovno znamko predmetov, ampak tudi veliko �tevilo sodobnih, visoko u�inkovite kozmetike. Slednje lahko celo najbolj problemati�na ko�a �ista in jasna, in sicer bled obraz - svetlo in ekspresivno. Izbira pravega frizuro in obleko popoln dobre slike �arobno prebivali��em v XXI stoletju.
Ne pozabite, da je najla�ji na�in za ozave��anje o dekletu, �e ji je v�e� njen odsev v ogledalu!
�Kako naprej?
Samozavest je nelo�ljiva od. Samo notranji samozadostnost nam omogo�a posameznikom. Skladno s tem naj bi si radi ne le va�e telo, ampak tudi svojo du�o s previdnostjo. In tudi to je na njih, da delajo. Pomen izobra�evanja, ne bo govoril - in tako jasno, da je inteligentna punca vedno videti precej ugodne blondinka blondinke. In ne samo videti, ampak �uti podobno.
Pametna punca ni treba razlo�iti skupno resnico, da �e si ga vrgel, krivdo za to ni to, in razli�nost znakov ali drugih okoli��in. Pametno dekle bo predvsem poglej okoli logi�no razlago, in se ne krivi za to, kar je naredila, je nenavadno. Kon�no pametna punca je enostavna za navigacijo v tem, da �eli, da: lahko deluje na okoli��ine in nikoli ne zaide v te�ave. No, �e pade�, da ni preve� razburjena, ker ona ve: obstajajo napake v vsakem.
�iroka obzorja nas samozavestni v pogovoru, in s tem tudi do neke mere, pove�uje samozavest. Notranja ura cikel omogo�a, da se prilega v vsaki dru�bi in biti na vrhu, kot med vrstniki in upokojence. Sposobnost, da se po�utijo sogovornika in osnovno poznavanje psihologije in ne more narediti �ude�a: Ni� dodaja, zaupanje, kot spoznanje, da veste ve�.
�Kako se kon�a?
Za�nite z delom na sebi pri katerikoli starosti, vendar pa se to zgodi prej, tem bolje. Da bi pove�ali samozavest najstnico, deloma star�i potrebujejo pomo�. Vendar je veliko stvari je mogo�e narediti sama. Najpomembnej�a stvar pri tej starosti - nau�ijo, da se po�utijo tako ljubezen in sprejeti, kdo ste. Vse ostalo - vpra�anje �asa.
Ni �udno, da pravijo, da so drugi ljudje za�eli, da nas radi �ele potem smo odprti na njihovo osebno lepoto. Torej, preden solze zaradi dejstva, da ne bomo podobayemosya, morate poskusiti, da se znajdete v �olo, hobijev, dela. Razburljivo do�ivetje ne le omogo�a osebi, da pre�ivijo �as z njimi pa tudi biti v interesu drugih. Dekle, ki se ukvarja s plesom, umetnostnem drsanju ali standardno Kri�i� izgleda veliko bolj privla�na od tistega, ki ljubi le "Dom-2" in trgovin.
Delo, tudi �e niso najbolj pla�ani, jo naredi potrebne in finan�no neodvisen od svojih star�ev, od fantov na svojih neuresni�enih �elja. In �e dekle omogo�a interesov v posesti kot oseba, delo zaradi �esar je pravi �lovek. In da je �e vedno treba dvigniti samozavest? Vem, da ste zanimivo pri povpra�evanju in neodvisni! �
Яндекс.Метрика